Glasbena dežela - Mala glasbena šola

Vsebina:

 • prvi koraki v razvoju harmoničnega posluha
 • spoznavanje glasbene abecede in glasbeno opismenjevanje
 • igranje na Orffov inštrumentarij
 • igranje kljunaste flavte
 • spoznavanje osnovnih ritmičnih vrednosti
 • prepevanje otroških, ljudskih in umetnih pesmi
 • poslušanje izbranih del glasbene literature
 • obiskovanje koncertnih dogodkov
 • spoznavanje inštrumentov in zanimivosti iz življenja skladateljev
 • didaktične igre
 • likovno in plesno izražanje glasbenega sveta

Starost otrok 6-8 let

Cilji programa:

 • ohranjanje in negovanje otrokove ljubezni do glasbe
 • razvoj glasbenih sposobnosti pod strokovnim vodstvom akademsko izobražene glasbenice
 • spoznavanje glasbene umetnosti in glasbenega jezika
 • pozitiven vpliv na vsa področja otrokovega razvoja (koncentracija, motorika, izražanje lastnih potencialov…)
 • sistematično pripravljanje na javno nastopanje

 

Pouk poteka v manjših skupinah do 7 otrok.

Enkrat tedensko 45 minut. Cena programa 25 EUR na mesec.

Termin v šolskem letu 2016/17:

Sreda ob 14.00;  glasbena učilnica v Oš Gorje

Pričetek: 5.10.2016

 

IZPOLNI PRIJAVNICO